ABRSM certificate

Dinh Nguyen has achieved ABRSM certificate -  Grade 8 Piano 2016

 

Tran Van Anh has achieved ABRSM certificate -  Grade 8 Piano 2019


Phuong Ngoc Le has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Music Theory 2019


Thanh Tam Nguyen has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Music Theory 2019


Trong Tin Nguyen has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Music Theory 2019


Dinh Nguyen has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Music Theory 2015 

  

Ms. Nguyen Thi Thanh Tam has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2019


Ms. Vo Thanh Thuy has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2019


Ms. Le Phuong Ngoc has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2019


Dinh Tai Phu has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2019


Ms. Le Thi Kim Tram has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2019


Nguyen Phan Viet Hoa has achieved ABRSM certificate -Grade 4 Piano 2019


Dinh Phuong Nha has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2019


Tran Tuan Kiet Vo has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2018


Hoang Anh Nguyen has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2018


Ms. Van Anh has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2018


Ms. Van Anh has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2018


Quoc Anh has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2018


Ms. Thu Hien has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2017

Ms. Thu Hien has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2017


Ms. Duong Ngoc Thao Dan has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2017


Ms. Pham Linh San has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2015


Ms. Pham Linh San has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2015 

Mr. Hoang Thanh Tung has achieved ABRSM certificate - Grade 5 Violin 2015


Mr. Hoang Thanh Tung has achieved ABRSM certificate - Grade 5  Music Theory 2015
 

Ms. Khanh Quan  has achieved ABRSM certificate -Grade 5 piano 2017

 

Ms. Ky Anh has achieved ABRSM certificate - Grade 4 Piano 2017


Trong Tin has achieved ABRSM certificate - Grade 4 Piano 2018


Trong Tin has achieved ABRSM certificate - Grade 4 Violin 2017


Ms. Bui Thi Hong Van has achieved ABRSM certificate - Grade 3 Violin 2015

  

Video Mới
Bài thi thực hành Piano Grade 8

Piano Class: 21/2/19 Trần Quốc Tuấn, P. 1, Q. Gò Vấp,TP.HCM Điện thoại: 0916801119    

E-Mail: hoadinhhuong@gmail.com

www.doanhoaviolinist.com   /  www.pianoclass.com / 
www.violinclass.vn/