ABRSM certificate

Dinh Nguyen has achieved ABRSM certificate -  Grade 8 Piano 2016

 


Dinh Nguyen has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Music Theory 2015 

  


Ms. Thu Hien has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2017


Ms. Thu Hien has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2017Ms. Duong Ngoc Thao Dan has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2017Ms. Pham Linh San has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2015Ms. Pham Linh San has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2015 Mr. Hoang Thanh Tung has achieved ABRSM certificate - Grade 5 Violin 2015Mr. Hoang Thanh Tung has achieved ABRSM certificate - Grade 5  Music Theory 2015
 

Ms. Khanh Quan  has achieved ABRSM certificate -Grade 5 piano 2017

 


Ms. Ky Anh has achieved ABRSM certificate - Grade 4 Piano 2017Trong Tin has achieved ABRSM certificate - Grade 4 Violin 2017Ms. Bui Thi Hong Van has achieved ABRSM certificate - Grade 3 Violin 2015

  

Video Mới
Bài thi thực hành Piano Grade 8

Piano Class: 21/2/19 Trần Quốc Tuấn, P. 1, Q. Gò Vấp,TP.HCM Điện thoại: 0916801119    

E-Mail: hoadinhhuong@gmail.com

www.doanhoaviolinist.com   /  www.pianoclass.com / 
www.violinclass.vn/