Luyện thi thực hành Piano ABRSM

Piano practice: Grade 1 - Grade 8

1. Piano Grade 12. Piano Grade 23. Piano Grade 34. Piano Grade 45. Piano Grade 56. Piano Grade 67. Piano Grade 78. Piano Grade 8Thi thực hành: Gồm 3 phần:
- Scales and arpeggios-gam và gam rải
- Sight reading- thị tấu
- Aural Test- nghe
Tổng điểm thi thực hành là 150.
100 điểm là đạt (pass)
120 điểm là đạt bằng khen (merit)
130 điểm là đạt xuất sắc (distinction)

Video Mới
Bài thi thực hành Piano Grade 8

Piano Class: 21/2/19 Trần Quốc Tuấn, P. 1, Q. Gò Vấp,TP.HCM Điện thoại: 0916801119    

E-Mail: hoadinhhuong@gmail.com

www.doanhoaviolinist.com   /  www.pianoclass.com / 
www.violinclass.vn/